Hyalüronik asit; yunanca “cam” anlamına gelen hyalos kelimesinden türetilmiştir; aynı zamanda hyalüronan ya da hyalüronatolarak da bilinir, HA olarak kısaltılır. Bağlayıcı özellik taşıyan bir tür polimer; anyonik, uzun polisakkaritler içeren glikozaminoglikandır. Hücre dışı matriksin ana bileşenlerindendir. İnsan vücudunda (yaklaşık 15-20 gr. civarında) belirli birtakım (genellikle sinir) dokularında; yüksek miktarda gözün vitröz sıvısında bulunur. Aynı zamanda, A grubu streptokok (prokaryotik) bakterilerin yapısında toksik etkilere sahip bir strüktürde bulunur.

İnsan vücudundaki görevi, daha çok gelişim, iyileştirme ve bakım üzerine kuruludur. Dokularda bulunduğu için cildin esnekliğini korumakta, stabil bir durumda tutma ve kollajen liflerinin oluşumunda bakım görevi üstlenir; çünkü bu liflerin eksikliği binaen cildin esnekliğine olumsuz etki eder.

 1,001 total views,  1 views today